La informació sota control

Tenir dades personals i una página web obliga el compliment legal d’aspectes tècnics y jurídics.

Puc controlar el consum d’internet d’un treballador? He de regularitzar la confidencialitat? Com informo al client de la LOPD? Puc enviar un catàleg per internet? Quina documentació tinc que destruir?