Avìs Legal / Política de Privacitat

Condicions d’us del portal

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l’accés al portal web de UNIVER IURIS S.L.. El fet de connectar-se a aquest pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal.

Política de privacitat

En relació a les dades de la direcció del terminal amb el que vostè està connectant l’informem que no queden emmagatzemats en el nostre sistema, pel que la seva visita no genera cookies en el seu terminal.
Això no obstant, pot ser que la dada de IP identifiqui indirectament la seva visita en el nostre portal. En tot cas, aquestes dades seran tractades de conformitat amb la Llei de Protecció de Dades i normativa concordant.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de UNIVER IURIS S.L., sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estricament necessari per al correcte ús del Portal.
Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

Propietat Industrial, protecció del domini

Les marques UNIVER IURIS i UNEON estan degudament registrades, pel que els dominis estan protegits enfront de qualsevol intenció d’usurpació maliciosa del mateix.

Dades registrals. Dades d’empresa

En compliment del disposat en l’article 10 de la Llei de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico (Ley 34/2002)” l’informem dels següents aspectes:
UNEON és la marca comercial.

UNIVER IURIS S.L es una Societat Limitada, amb CIB B- 63044010, domiciliada al Carrer Catalunya nº 1 de Vilassar de Dalt 08339 de Barcelona, amb e-mail consultes@uneon.es.

Oficina al C/Moll de la Marina nº 6 08005 Puerto Olímpic, Barcelona.

Societat inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, amb el número 544, Tom 35498, Foli 86, Fulla B 263485, Inscripció 2.

El administrador de la Societat és Rafael Gimeno-Bayón del Molino, Llicenciat en Dret a la Universitat de Barcelona, Espanya. Col·legiat al Il. lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona amb el nº 28.613. www.icab.es

La normativa professional està a la web: http://www.cgae.es/portalCGAE/printPortal.do?urlPagina=S001012002/es_ES….

Exclusió de responsabilitat

UNIVER IURIS, S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat per l’ús maliciós que pugui fer-se per part d’un tercer al connectar-se vostè a la nostra web.
Així mateix no es responsabilitza del dany que es pugui derivar per un ús incorrecte d’aquesta web o d’algun dels portals que apareguin como hipervincles en la nostra web.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal, les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona.