Contractes informàtics. L’assessorem perquè tots els contractes que necessiti (per exemple software a mida o manteniment de programari) vetllin pels seus interessos.

Regulació apps. UNEON és especialista en adaptació d’apps a la legalitat. Redacció de llicències, polítiques de privacitat etc ..

Especialistes en startups. La tecnologia avança a tota velocitat i el dret, com no, es queda endarrerit. Això no obstant, identificar els riscos d’aquests nous negocis apassionants i minimitzar els impactes d’una StartUp es fan indispensables.