Uneon és una boutique legal especialitzada en dret digital

La nostra visió, basada en l'experiència de més de 15 anys d'exercici professional, es basa en una visió pràctica i una adequada gestió de riscos.

Protecció de dades i web

Tenir dades personals i una pàgina web obliga al compliment legal d'aspectes tècnics i jurídics

Read More

Servei post auditoria

Després de realitzar l'auditoria és convenient comptar amb una vigilància permanent que garanteixi una adaptació constant a la normativa vigent.

Read More

Altres serveis legals

Contractes informàtics, regulació apps i especialistes en StarUps

Read More