Reputació on line

Internet s'ha convertit en un territori de llibertat sense fronteres, on tots (particulars, professionals, empreses o institucions) estem exposats a ser objecte de comentaris incerts, veritats a mitges o insults, que, per les condicions del medi, es propaguen a tota velocitat.

La correcta gestió de la nostra reputació en línia adquireix cada vegada més importància, donat el perjudici econòmic que poden suposar determinades accions que afecten a aquella.

En Uneon, amb un equip mixt format d'advocats i informàtics ens preocupem de solucionar aquestes incidències.

La nostre web especialitzada en reputació online és www.reputaciononlinelegal.es.