Protecció de dades i legalizació web

La informació sota control.

Tenir dades personals en l’empresa obliga al compliment de la normativa en  protecció de dades. 

Puc controlar el consum d’Internet d’un treballador? He de regularitzar la confidencialitat? Com informo al client de la LOPD? Puc enviar un catàleg per Internet? Quina documentació tinc que destruir?

A Uneon portem a terme auditories tècniques i jurídiques globals per analitzar cada un dels moviments de la informació i aconseguir una protecció sense riscos.

 

Tranquil·litat a la xarxa.

La presència a Internet requereix adaptar diferents facetes de la operativitat de l’empresa a les actuals normatives.

Quines són les condicions per fer comerç electrònic? I a l’enviament d’un butlletí? Quina és la responsabilitat de l’empresa en la informació que facilita?

La auditoria de UNEON

garantitza totes aquestes respostes.