Butlletí

El e-mail passarà a formar part d'un fitxer responsabilitat de UNIVER IURIS S.L. amb la finalitat de contactar i d'enviar-li informació relacionada amb el món de la seguretat de la informació. Els butlletins tindran en principi periodicitat bimensual. Aquestes comunicacions podran ser de publicitat comercial pròpia o de tercers que informin de jornades, impliqui ofertes i convenis. Vostè pot respecte a les seves dades accedir, cancel·lar, modificar o oposar-se al tractament dels mateixes per e-mail consultes@uneon.es o en el nostre domicili social u oficina que consta a la web.